Donice do ogrodu i na taras z blachy corten

Donice do ogrodu i na taras z  blachy corten

Corten ma właściwości organiczne, które ewoluują, gdy stal zaczyna się starzeć. Kolory będą się zmieniać w zależności od reakcji stali, ostatecznie tworząc oranżową / rustykalną brązową patynę. Nasze donice ze stali corten będą dostarczane w stanie niezwietrzonym lub częściowo zwietrzałym. Po umieszczeniu na zewnątrz rozpocznie się proces starzenia. Proces ten trwa kilka miesięcy, a stal corten ma okres reaktywnej patyny od 3 do 4 miesięcy w zależności od lokalizacji i klimatu.

Podczas procesu wietrzenia stal cortenowa wytwarza węgiel spływający lub plamiący na sąsiednich materiałach, takich jak kamień lub beton. Aby zmniejszyć to możliwe zabrudzenie, wszystkie nasze produkty ze stali corten są dostarczane z małymi nóżkami, podnoszenie produktu i zapobieganie bezpośredniemu kontaktowi z materiałem podłogowym. Po początkowym okresie reaktywności stal cortenowa utwardzi się i samouszczelni z niewielkim lub zerowym wyciekiem węgla.

Proces starzenia stali corten jest integralną częścią tego produktu i jako taki nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone otaczającym materiałom w wyniku wypływu węgla z produktów ze stali corten.  Należy zabezpieczyć każdą powierzchnię, która może zostać uszkodzona podczas procesu starzenia.

Dodaj komentarz